Denne hjemmeside bruger alene cookies, der er nødvendige til at levere information og funktionalitet. Du kan læse mere om herom i vores persondatapolitik her.

gallery1316 richtext1092

HISTORIEN OM FIRMAET HAMMERICH

I 1927 bygger A/S L. Hammerich & Co. nye og større kontor- og lagerbygninger i Grønnegade 57-59, hvor lagerpladsen også tidligere er blevet udvidet. Ejendommen på Fredens Torv 12 bliver solgt, og i oktober 1927 flytter selskabet hele sin forretning til Grønnegade (Aldi har i dag til huse her). Her indrettes desuden et udstillingslokale til fremvisning af nye bygningsmaterialer, som spænder vidt og tilpasses tidens krav og efterspørgsel. Den årlige omsætning er på 1¼ millioner kroner.

Hasle Klinker, Bornholm

I 1928 indledes forhandling af glaserede rør fra Halse Klinker, Bornholm. Virksom-heden bliver gennem årene en af firmaets vigtigste leverandører, og firmaet bliver landets største Hasle-forhandler. I de ef-
terfølgende år leverer selskabet materialer til Aarhus Person- og Godsbanegårde, Aar-
hus Toldkammer, Aarhus Teater, Aarhus Havn og Aarhus Oliefabrik foruden hospi-
taler, andre banegårde, slagterier, mejerier m.m. I modsætning til virksomhedens første år, hvor den væsentligste omsætning ligger i Århus og Midtjylland, består omsætningen nu i stigende grad i engrossalg fra lager samt direkte leverancer fra danske og udenlandske fabrikker til købers plads.

I 1929 udsendes et festskrift for 75-året for selskabets grundlæggelse. Louis Hammerich er på sine gamle dage en af de mange støtter ved oprettelsen af Århus Universitet, hvortil firmaet gennem årene også har store leverancer.

Kort efter at A/S L. Hammerich & Co. flytter i nye og moderne lokaler, sker der imidlertid et generationsskifte. Louis Hammerich dør i 1931 efter 47 års virke i firmaet. Han er i Århus-kredse bedst kendt for sine frivillige hverv, bl.a. som værge for Aarhus Domkirke samt sit engagement i Aarhus Teater og Den Gamle By. Overretssagfører P. Stampe bliver formand for bestyrelsen, og Paul Hammerich, som allerede i 1927 er blevet meddirektør, bliver nu enedirektør. Selskabet udvikler sig under hans ledelse til en markant landsdækkende engrosforretning. I 1933 markeres 50-året for L. Hammerichs borgerskab med en gave til Århus Universitet på kr. 5.000 til et studenterværelse. Paul Hammerich får dog kun få år som leder af virksomheden, da han i 1936 dør i en alder af blot 43 år.

V. Kier afløser P. Stampe som formand, og Aage Filtenborg bliver ny direktør. Han har været ansat i en årrække og blev meddelt eneprokura i 1933. Aage Filtenborg er en markant person og en fremsynet forretningsmand. Han fører virksomheden videre til at blive en betydende landsdækkende engrosforretning. Louis Hammerichs ældste svigersøn, oberst J. D. von Stemmann indtræder i bestyrelsen i 1935, hvor han sidder i en lang årrække.

I 1936 stiftes legatet Grosserer L. Hammerich og Hustru Ellen, f. Liisbergs Legat i Århus til minde om afdøde Louis Hammerich og hans hustru Ellen, født Liisberg. Paul Hammerich fostrer idéen om at etablere en familiefond til støtte for en hastigt voksende familie og medarbejderstab i selskabet. Desværre dør Paul Hammerich få måneder, inden hans idé bliver virkeliggjort. Legatet bliver dog en realitet og eksisterer den dag i dag.