Denne hjemmeside bruger alene cookies, der er nødvendige til at levere information og funktionalitet. Du kan læse mere om herom i vores persondatapolitik her.

gallery1316 richtext1092

HISTORIEN OM FIRMAET HAMMERICH

Louis Hammerich overtager som 25-årig specialforretningen på Fredens Torv 12 efter købmand J. C. Seidelin, og forretningen skifter navn til

L. Hammerich Forretning i Bygningsartikler.

Louis Hammerich er handelsuddannet hos Hans Broge ("Den jyske Tietgen", se ovenfor til højre), der driver en stor, landskendt forretning med varer inden for blandt andet korn, kul, smør og kolonial. I en anbefaling fra Hans Broge i 1883 lyder det:

Da Louis Hammerich overtager forretningen, har den en årsomsætning på 70.000 kroner. Omsætningen vokser støt. I løbet af det første år øges den til 120.000 kroner og på femte år når den 200.000 kroner. I den første af de årsberetninger, som Louis Hammerich med sirlig håndskrift skriver fra 1884 og fremefter, lyder det beskedent fra den unge købmand:

"Uagtet jeg savnede ethvert Kjendskab til den Forretnings Natur, jeg havde overtaget, var jeg dog saa heldig strax det første Aar at forøge Omsætningen fra 70.000 kr. til 120.000 kr."

I slutningen af 1880’erne bliver de første cement-fabrikker grundlagt i Danmark. Købmand Louis Hammerich er med til at oprette cementfabrikken "Dania" ved Mariager Fjord og fungerer som eneforhandler i Århus frem til 1928, hvor fabrikken optages i Den Danske Cementcentral i København.

I 1889 bliver L. Hammerich Forretning i Bygningsartikler hovedforhandler for Hasle Klinker, Bornholm, i Århus, netop som produktionen påbegyndes (virksomheden forbliver hovedforhandler helt frem til midten af 1970’erne). Der påbegyndes import af tagskifer fra Norge og Port Madoc i Wales tillige med engelske og svenske klinker og ildfaste sten. Sammen med teglværksejer Rolf Heide køber forretningen i 1901 teglværket "Kragelund" i Højbjerg ved Århus. Teglværket producerer cirka 3 millioner mursten om året, men bliver dog solgt igen i 1918.

I 1894 køber Louis Hammerich galeasen "Ellen Margrethe" af Aalborg. Skibet fragter blandt andet cement fra Mariager, tagsten fra teglværker ved Flensborg Fjord, ildfaste materialer, klinker og glaserede lerrør samt krybber fra Bornholm og Sverige. Den lille rederivirksomhed kan dog ikke i længden betale sig, og skibet sælges i 1904. Skibets historie slutter dog ikke her. Skiftende ejere, navneforandringer m.m. må skibet lægge skrog til gennem årene. Og det eksisterer fortsat den dag i dag (2007). Sortimentet udvides med tagpap, tjære, væg- og gulvfliser og senere rørvæv fra egen fabrik i Allingåbro.

Selskabets omsætning vokser støt i disse år, og for at imødekomme den øgede efterspørgsel køber firmaet L. Hammerich i 1894 "Fru Kaspersens Plads" i Grønnegade i Århus. Prisen for den ekstra lagerplads er på det tidspunkt 14.500 kroner. Ud over danske bygningsartikler oparbejder virksomheden salg af udenlandske bygningsartikler. Hidtil har selskabet købt en stor del af dem gennem københavnske importfirmaer, men efterhånden udvides sortimentet med varer importeret direkte fra udenlandske fabrikker som engelsk og tysk cement, tagskifer fra Norge, Rhin-egnene og Port Madoc i Wales, engelske og svenske klinker samt ildfaste sten. Voksende efterspørgsel og begyndende engroshandel betyder, at L. Hammerich Forretning i Bygningsartikler ved århundredskiftet har en omsætning på mere end 300.000 kroner.

I 1909 kan Louis Hammerich fejre 25-års jubilæum som selvstændig.