Denne hjemmeside bruger alene cookies, der er nødvendige til at levere information og funktionalitet. Du kan læse mere om herom i vores persondatapolitik her.

richtext1092

Legatets formue øgedes i årenes løb gennem gaver fra familien og firmaet, og det blev gradvis muligt at yde legatportioner til familiemedlemmer og medarbejdere, navnlig som støtte ved sygdom, trang og i særlig grad uddannelse. I 1970'erne og 80'erne donerede flere familiemedlemmer deres aktieportefølje i firmaet til Legatet, som på den måde blev en stadig mere betydelig aktionær i familiefirmaet.

Da familiefirmaet, hvor Legatet var blevet storaktionær, blev afhændet i 1988 til et bestyrelsesmedlem udenfor familien, blev Legatets likvide formue mærkbart forøget.

Samtidig måtte Legatets oprindelige formål revideres. Under en række vanskelige forhandlinger med selskabets nye ejer om en nyt juridisk grundlag gjorde Legatets daværende formand Holger Hendriksen en beundringsværdig indsats for at opnå en tilfreds-
stillende løsning. En mere detaljeret redegørelse om Legatets baggrund og denne periode i dets historie kan af familiemed-
lemmer rekvireres ved henvendelse til advokat Valdals kontor. I dag er Legatet en ren familiefond med det formål at yde støtte til den evigt voksende familie, hovedsagelig for at hjælpe ved økonomisk trang, sygdom og uddannelse samt driften af Provstgaarden.