Denne hjemmeside bruger alene cookies, der er nødvendige til at levere information og funktionalitet. Du kan læse mere om herom i vores persondatapolitik her.

gallery1316 richtext1092

Denne familie er tæt knyttet til familien Hammerichs Århus-linje. Liisberg familien stammer fra landsbyen Lisbjerg, syv km. nord for Århus.

Familien blev først kendt omkring år 1720, da Laurs Nielsen tilføjede navnet Liisberg. Han var søn af Niels Laursen, en lokal landarbejder, og droppede senere Nielsen og kaldte sig Laurs (Laurits) Liisberg. Der er således tale om en lokal Århusfamilie, hvoraf hovedparten var håndværkere, navnlig træskærere. Visse af Liisbergfamilien blev lokalpolitikkere. Som det fremgår nedenfor blev familierne Liisberg og Bering knyttet sammen via ægteskab, hvorved navnet Bering Liisberg opstod.

Bedst kendt var imidlertid bryggeren og brændevinsbrænderen Hans Laurits Hendric Bering Liisberg, rådmand og byrådsmedlem i Århus. Han blev svigerfar til Louis Hammerich (Pater), havde stor succes som forretningsmand og blev en af sin tids mest indflydelsesrige aarhusborgere. Kendt blev endvidere Henrik Bering-Liisberg, tidligere direktør for Århus Teater og Det kongelige Teater.