Denne hjemmeside bruger alene cookies, der er nødvendige til at levere information og funktionalitet. Du kan læse mere om herom i vores persondatapolitik her.

richtext1092

Links til personer i og beslægtet med familien

richtext1092

Familien Hammerich

Agnete Louise Hammerich, (Nete), Aarhus, afspændingspædagog. Pater og Mates næstyngste datter. 1905-76
Carl Hammerich, København, kontreadmiral. Paters og Maters anden søn. 1888-1945
Ellen Hammerich, (Mater), Risskov, født Liisberg, Paters kone og undertegnedes farmor. 1866-1961
Ellen Margrethe von Stemann, (Belle) f. Hammerich, København. Pater og Maters ældste datter. 1890-1980
Emil Hammerich,undertegnedes tipoldefar og den ældst kendte af den yngre linje. 1801-77
Frederik Christian Hammerich (Dixe), Segalt, landmand. Paters næstældste søn. 1897-1980
Henriette Dehli, f. Kroman, København. Barnebarn af Paul Hammerich. Født 1954
Holger Louis Hendriksen, København. Oldebarn af Pater på moderens side. 1942-95
Jette Fog, Odense. Barnebarn af Minna Sahl, f. Hammerich. Født 1960
Johan Daniel von Stemann, København, generalmajor. Paters ældste svigersøn. 1887-1982
Johannes Hammerich, Bramstedt. Præst. Ældst kendte person i the slægten. 1550-1622
Julie Ida Larsen, f. Hammerich (Lule), Risskov. Pater og Maters næst ældste datter. 1900-80
Kai Hammerich, København, kommandør og kendt fra hospitalsskibet Jutlandia. 1894-1963
Louis Hammerich (den ældre), redaktørens oldefar og Paters far. 1830-1916
Louis Hammerich (Pater) Århus, købmand. Redaktørens farfar. 1859-1931.
Ordenskapitlet. Louis Hammerichs (Paters) levnedsbeskrivelse i anledning af dekoreringer
Louis Aage Hammerich (Gamle) København, landsretssagfører. Paters ældste søn. 1886-1954
Louis Leonor Hammerich, København, professor. 1892-1975
Malene Hammerich Abildstrøm,f. Hammerich, København. Barnebarn af Sven Hammerich. Født 1971
Minna Sahl, f. Hammerich (Mim), Risskov. Pater og Mater's yngste datter. 1906-95
Missing links. Nogle af de manglende personer, som ikke har kunet spores
Niels E. Valdal, København. Advokat (H) og administrator for Grosserer L. Hammerich og Hustrus Legat
Oluf Hammerich (Ole), Århus, bankassistent. Fjerde søn af Pater.1894-1955
Paul Hammerich, Århus, direktør. Tredje søn af Pater og Mater. 1893-1933
Paul Hammerich, København, forfatter og journalist. Søn af Kai Hammerich, København. 1927-92
Per Hammerich, Bergen, direktør. Ældste søn af Carl og Borghild H. 1924-2016
Peter Hammerich, Århus. Søn af Sven Hammerich. Født 1940
Peter Frederik Adolf Hammerich, København. Professor, far til Asger og Angul. Efterkommer af Abraham H., vores slægts ældste, Johannes' ældre bror.1809-1877
Provstgården, adgang til gæstekalender
Stamtræ, adgang til stamtræ efter Louis Hammerich (Pater)
Sven Hammerich, Århus (Sev), direktør. Tiende og yngste barn af Pater og Mater. 1910-91
Tone Hammerich Ackermann, Faxe. Barnebarn af kontreadmiral Carl Hammerich. Født 1953
Yderligere oplysninger, se under Slægten

spacer1090
richtext1092

Familien Liisberg

Laurs Nielsen Liisberg, Lisbjerg. Drejermester og oldermand. Ædste bærer af slægtsnavnet. 1720-1809
Hans Laurits Hendric Bering Liisberg, Århus. Rådmand og brændevinsbrænder. Far til Mater. 1815-83
Henrik Bering-Liisberg, Købehavn. Teaterdirektør. Født 1940
Se yderligere under Slægten.

spacer1090
richtext1092

Familien Bering

Vitus Bering, søfarer og opdagelsesrejsende. 1681 - 1741
Se yderligere under Slægten