Legatet har til huse i København, c/o Legatets advokat, som også varetager den daglige administration.

Legatet blev stiftet i Århus den 3. oktober 1936 til minde om afdøde grosserer Louis Hammerich (Pater) og hans kone Ellen, født Liisberg (Mater). Louis Hammerich grundlagde/overtog familiefirmaet A/S L. Hammerich & Co. i 1884 og havde en smuk karriere til sin død i 1931.

Ti børn og en virksomhed i midten af tredivernes krise var imidlertid noget af en byrde for en enke. Louis Hammerich tredje søn Paul Hammerich, som var direktør i firmaet ved sin fars død, fostrede på den baggrund ideen om en familiefond til støtte for en hastigt voksende familie og medarbejderstab i firmaet. Desværre døde Paul Hammerich kun 43 år gammel - få måneder før hans ide blev ført ud i livet.


Grundkapitalen på 25.000 kroner blev skænket til Legatet af familiefirmaet.

Den første bestyrelse bestod af Louis og Ellen Hammerichs ældste søn, kommandør-
kaptajn Carl Hammerich, svigersønnen oberst J. D. von Stemann og den nyudnævnte direktør i firmaet, A. Filtenborg.