Denne hjemmeside bruger alene cookies, der er nødvendige til at levere information og funktionalitet. Du kan læse mere om herom i vores persondatapolitik her.

richtext1092

Legatet har til huse i København, c/o Valdal Advokatfirma, som også varetager legatets administration.

 

Legatet blev stiftet i Aarhus den 3. oktober 1936 til minde om afdøde grosserer Louis Hammerich (Pater) og hans kone Ellen, født Liisberg (Mater). Louis Hammerich grundlagde familiefirmaet A/S L. Hammerich & Co. i 1884 og havde en flot karriere til sin død i 1931.

Ti børn og en virksomhed i midten af tredivernes krise var imidlertid noget af en byrde for en enke. Louis Hammerichs tredje søn Paul Hammerich, som var direktør i firmaet ved sin fars død, fostrede på den baggrund ideen om en familiefond til støtte for en hastigt voksende familie og medarbejderstab i firmaet. Desværre døde Paul Hammerich kun 43 år gammel - få måneder før hans ide blev ført ud i livet. Grundkapitalen på 25.000 kroner blev skænket til Legatet af familiefirmaet.

 

Den første bestyrelse bestod af Louis og Ellen Hammerichs ældste søn, kommandørkaptajn Carl Hammerich, svigersønnen oberst J. D. von Stemann og den i 1931 nyudnævnte direktør i firmaet, A. Filtenborg.

 

Legatets formue øgedes i årenes løb gennem gaver fra familien og firmaet, og det blev gradvis muligt at yde legatportioner til familiemedlemmer og medarbejdere, navnlig som støtte ved sygdom, trang og i særlig grad uddannelse. I 1970'erne og 80'erne donerede flere familiemedlemmer deres aktieportefølje i firmaet til Legatet, som på den måde blev en stadig mere betydelig aktionær i familiefirmaet.

 

Da familiefirmaet, hvor Legatet var blevet storaktionær, blev afhændet i 1988 til et bestyrelsesmedlem uden for familien, blev Legatets likvide formue mærkbart forøget.

 

Samtidig måtte Legatets oprindelige formål revideres, og Legatets daværende formand Holger Hendriksen forhandlede et nyt juridisk grundlag på plads med selskabets nye ejere. I dag er Legatet en ren familiefond med det formål at yde støtte til familien, hovedsagelig for at hjælpe ved økonomisk trang, sygdom og uddannelse samt driften af Provstgården.