Denne hjemmeside bruger alene cookies, der er nødvendige til at levere information og funktionalitet. Du kan læse mere om herom i vores persondatapolitik her.

richtext1092

Legatet har til huse i København, c/o Legatets advokat, som også varetager den daglige administration.

Legatet blev stiftet i Århus den 3. oktober 1936 til minde om afdøde grosserer Louis Hammerich (Pater) og hans kone Ellen, født Liisberg (Mater). Louis Hammerich grundlagde/overtog familiefirmaet A/S L. Hammerich & Co. i 1884 og havde en smuk karriere til sin død i 1931.

Ti børn og en virksomhed i midten af tredivernes krise var imidlertid noget af en byrde for en enke. Louis Hammerich tredje søn Paul Hammerich, som var direktør i firmaet ved sin fars død, fostrede på den baggrund ideen om en familiefond til støtte for en hastigt voksende familie og medarbejderstab i firmaet. Desværre døde Paul Hammerich kun 43 år gammel - få måneder før hans ide blev ført ud i livet.

Grundkapitalen på 25.000 kroner blev skænket til Legatet af familiefirmaet.

Den første bestyrelse bestod af Louis og Ellen Hammerichs ældste søn, kommandørkaptajn Carl Hammerich, svigersønnen oberst J. D. von Stemann og den nyudnævnte direktør i firmaet, A. Filtenborg.