Denne hjemmeside bruger alene cookies, der er nødvendige til at levere information og funktionalitet. Du kan læse mere om herom i vores persondatapolitik her.

gallery1316 richtext1092

- EN GÅRD I MOLS BJERGE

Provstgården er en typisk dansk Mols-gård fra midten af 1870'erne. Det naturskønne område i dalen mod øst, kaldet Haalen er totalfredet. Ovenfor til venstre ses Haalen i 1940 og til højre i 2009, hvor Syddjurs Kommune netop har ryddet arealet for gyvel og bregner.

Dette smukke område er siden 70'erne blevet afgræsset først af kvæg senere også af får i løsdrift i samarbejde med fredningsmyndighederne og Århus Amt. Tidligere anvendtes Haalens engareal til græsning for gårdens heste, i mange år om sommeren tillige af skiftende heste fra den beredne del af familien. Da Mols Bjerge de seneste år har været udpeget som EU habitatsområde, blev Haalen som led i et Natura 2000-projekt forestået af det tidligere Århus Amt i foråret 2006 bragt tilbage til sin oprindelige form som lysåbent frit overdrev. Derved sikres en gunstig bevaringsstatus, der fremmer det oprindelige plante-, insekt- og dyreliv. For få år siden blev Haalen afgræsset af islænderheste, i november 2014 har vi fået det oprindeligt irske Dexter-kvæg som helårslogerende.

Fra toppen af ”Haalebakken” kan man nyde den mest betagende udsigt over arealerne nedenfor, Ebeltoft Vig og området omkring byen samt vindmøllerne ude ved færgehavnen.