Denne hjemmeside bruger alene cookies, der er nødvendige til at levere information og funktionalitet. Du kan læse mere om herom i vores persondatapolitik her.

gallery1316 richtext1092

- EN GÅRD I MOLS BJERGE

Provstgården var oprindelig et landbrug, som kombineret med skovdrift gav ejeren sit ofte beskedne udkomme. Landbrug og skov blev efter Paters overtagelse af ejendommen drevet af en forpagter, som med sin familie boede på stedet. Siden begyndelsen af tyverne var forpagteren plantør Frederik Petersen, som med sin kone Gudrun først flyttede fra stedet, da han i midten af 60'erne byggede et aftægtshus i Femmøller og gik på pension efter mere end 40 år på Provstgården. Landbrug på de mindre ejendomme i Mols Bjerge kunne den gang kun drives lønsomt, hvis man levede en beskeden tilværelse. Det var tilmed kun muligt hvis børnene, som der var mange af, hjalp til i alle aspekter af driften. Det gjorde de, men pigerne kom ud at tjene, straks de var blevet konfirmeret.

På billedet foroven til højre ses gården fra syd, og bag de to sorte døre i venstre side af laden var de daværende ”das’er” - et til forpagterfamilien og et til feriegæsterne. Spandene blev sent om aftenen hver dag tømt af Frederik eller en af de store sønner.

Siden familien Petersen sluttede på gården, har den i landbrugsmæssig forstand været drevet mindre intensivt, idet moderne maskiner har vanskelige vilkår i det bakkede terræn. Store dele af ejendommen ligger således i dag brak, hvilket for år tilbage blev muligt med indførelsen af braklægningstilskud. Forpagterne har i dag rådighed over halvdelen af laden, hvor der opbevares redskaber og foder.

Af og til er der jagt. Her ses sneppeskytter og jagtparade den 20. november 2004.