Denne hjemmeside bruger alene cookies, der er nødvendige til at levere information og funktionalitet. Du kan læse mere om herom i vores persondatapolitik her.

gallery1316 richtext1092

NATIONALPARK MOLS BJERGE 

I starten af 2000-tallet begynder tanken om nationalparker at røre på sig i Danmark: Danmarks Friluftsråd og Danmarks Naturfredningsforening drøftede egnede områder for parkerne; herefter kontaktede man involverede kommuner og Skov- og Naturstyrelsen, og til sidst blev det overordnede projekt i detaljer formet i Miljøministeriet, som med det i hånden kunne sikre sig et bredt politisk flertal for at gå videre med planerne. Skiftende miljøministre, startende med Hans Chr. Schmidt og senere Connie Hedegaard lagde vægt på, at nationalparker ikke måtte gennemføres uden lokal forankring, bred lokal opbakning og lodsejerfrivillighed.

Det blev til en plan om 5 nationalparker, hvoraf Nationalpark Mols Bjerge er den ene.

 

 

Provstgården og dens jorder ligger midt i nationalparken. Lodsejere har været betænkelige ved hvad nationalpark-projektet kom til at betyde for deres ejendomme og har løbende i processen indsendt høringssvar. Nu er nationalparken en realitet:

Den 29. august 2009 blev Nationalpark Mols Bjerge indviet af Dronning Margrethe i hestevogn i følgeskab med flere ministre.

Den nye nationalpark blot 40 kilometer fra Århus dækker 180 kvadratkilometer, hvoraf en fjerdedel er fredet. Ifølge miljøminister Troels Lund Poulsen (V), som var med til indvielsen, er det overordnede formål at sikre bedre dansk natur og sørge for, at flest mulige kan besøge området. "Det er en udvikling, der skal ske over en lang årrække. Vi skal styrke naturen i en balance mellem benyttelse og beskyttelse. Nationalparker er et langsigtet projekt, der bygger på en solid sokkel af lokal opbakning", siger miljøministeren.

Ifølge Dronning Margrethe påhviler der danskerne en særlig forpligtigelse til at passe godt på naturen.

"Den danske natur er ikke vild men meget menneskeskabt og mere sårbar end den rene vildmark. Derfor gør vi let megen skade. Men nationalparkerne kan til gengæld være med til at gøre noget godt", sagde dronningen, inden hun i åben hestevogn begav sig ud på tur i den nye nationalpark.

At Provstgården ligger midt i Nationalpark Mols Bjerge nu betyder, at der kommer flere gæster i området.  Rigtig mange opfører sig korrekt i naturen og følger de anvisninger, der er sat op, og enkelte må tilrettevises; især kæmper vi med mountainbike-cykling udenfor de stier, som er beregnet til cykler. Dette er nedslidende for den natur, vi skal passe på.

Læs mere om Nationalpark Mols Bjerge