Denne hjemmeside bruger alene cookies, der er nødvendige til at levere information og funktionalitet. Du kan læse mere om herom i vores persondatapolitik her.

richtext1092

Vores familie kan datere sig tilbage til Johannes Hammerich fra 1550. Ældre oplysninger kan endnu ikke dokumenteres.

Familien har rødder i Friesland og Slesvig-Holsten, hvor navnet er ret almindeligt. Det er derfor vanskeligt at spore i dag ukendte aner, selv om det i årenes løb ofte er forsøgt. Når man går langt nok tilbage, var Tyskland jo ikke en nation men bestod af et større antal uafhængige hertugdømmer af forskellig størrelse. Blandt disse var Slesvig og Holsten i århundreder danske besiddelser indtil krigen 1864-66, hvor de blev erobret af Tyskland.

 

Ovenfor omtalte Johannes kan altså betragtes som stamfader til denne gren af slægten. Men han havde to brødre, om hvem man ved meget lidt udover, at de vist flygtede med ham fra Schlesien i sidste halvdel af 1500-tallet, da protestanter blev forfulgt af katolikkerne. Den ene formodes at have heddet Abraham, og fra ham nedstammer den anden del af slægten, som Lengnick beskriver men dog ikke kan binde helt sammen med Johannes. Dette bliver dog forhåbentligt muligt en dag. Vi arbejder også på denne gren af slægten, men fra starten af sidste århundrede vides stort set intet. Så hvis familie til manglende efterkommere har relevante oplysninger, bedes man kontakte peter@hammerich.dk.

Friesland

Oplysninger om nedennævnte personer kan klikkes frem, mens alene stamtræ over den aarhusianske familie kan vises.

Aarhus-linjen begynder med Louis Hammerich, der i 1849-50 krigen som dansk officer kæmpede i slaget ved Isted, hvor han blev såret. Han kom senere til Aarhus og er derfor grundlæggeren af denne del familien. Louis' far Emil Hammerich er den ældste kendte af den såkaldte yngre linje. Louis Hammerich havde seks sønner og en datter.

Den fjerde søn, som også hed Louis Hammerich (Pater), blev en velkendt Århusborger, fortrinsvis i kraft af en række tillidshverv. Se forfædretræ. Men han grundlagde tillige familiefirmaet A/S L. Hammerich & Co. Louis Hammerich fik med sin hustru Ellen (Mater) ti børn, seks sønner og fire døtre. Den anden søn Carl blev søofficer og blev i 1944 under anden verdenskrig taget af Gestapo. Han omkom, da Royal Air Force bombede tyskernes hovedkvarter i København i marts 1945. Hans søn Per var det ældste af Paters børnebørn og boede hele sit voksne liv i Bergen, Norge. Den tredie søn Paul Hammerich overtog ledelsen af firmaet, da Pater døde og var ophavsmand til familelegatet. Den yngste - Sven, som virkede hele sin voksne tilværelse i firmaet og Legatet, var far til Peter Hammerich, denne hjemmesides ophavsmand.

Slægtsforskning er for mange blevet en populær hobby. De i familien, som ønsker nærmere at studere et opdateret stamtræ, kan henvende sig til Peter på e-mail peter@hammerich.dk, som vil fremsende et eksemplar som PDF-fil.

Familiesammenhold var noget man i langt højere grad som en selvfølge dyrkede for en generation eller to siden. Selv større familier mødtes ofte fx. i weekenderne til the for at sludre og komme ajour med udviklingen. Eller man afholdt et større "møde" hvert andet eller femte år. I følge rygterne er den københavnske linie, Kai Hammerichs familie (se nedenfor) familie stadig vældig gode til dette. Århus linjen er knap så gode til at samles.

Den femte søn Kai August havde tre døtre og to sønner, hvoraf den ældste Louis Leonor blev en velkendt professor ved Københavns Universitet. Via sit professionelle netværk i Tyskland bidrog han i høj grad til opklaring af en række vanskelige spørgsmål omkring familiens rødder.

Den sjette søn Jens Hammerich havde to børn Ida og Kai Hammerich, sidstnaevnte blev "berømt" som chef for hospitalsskibet "Jutlandia" under Korea-krigen. Kai havde tre døtre og fem sønner, hvoraf en blev dræbt af tyskerne under modstandskampen. Den fjerde søn Paul Hammerich var journalist og blev særdeles populær som historisk krønnike-forfatter og for sine bidrag til TV-serier.

Hammerich familiens yngre linie blev giftet sammen med familien Tvermoes, da Emil Hammerich giftede sig med Louise Charlotte Amalie Tvermoes i december 1825. Denne families slægtforskning varetages af Den Tvermoes'ske Slægt- og Familiestiftelse, som med mellemrum udgiver en slægtsbog med oplysninger om alle de familier, der er kædet sammen, herunder vores.