Denne hjemmeside bruger alene cookies, der er nødvendige til at levere information og funktionalitet. Du kan læse mere om herom i vores persondatapolitik her.

personrichtext1360
LOUIS LEONOR HAMMERICH

LOUIS LEONOR HAMMERICH

Alder: 83
Født: 31-07-1892 i København
Død: 01-11-1975 i København

Stilling: Professor

Student fra København. Mag. scient fra Københavns Universitet 1916. Dr. phil 1918. Professor i germansk filologi ved Københavns Universitet 1922-58. Alsidigt videnskabeligt forfatterskab om tysk og hollandsk sprog og litteratur. Æresdoktor ved Utrecht universitet.

Københavns Universitet

Louis L. Hammerich indtager en fremskudt plads i dansk videnskabs historie. Han har samlet i et bind både egne erindringer og hustruen, oversætteren Clara Hammerichs memoirer. Fra begges side kunne man have ventet væsentlige bidrag til dansk åndshistorie; men dette er ikke blevet tilfældet. Bedst er hos begge skildringen af unge akademikeres liv og vilkår omkring 1 verdenskrig; efter dette bliver Clara Hammerichs erindringer til en lang rakke rejser og hel- og halvofficielle middage - for en stor del sammenhængende med hendes lederhverv inden for soroptimistklubberne. Louis L. Hammerichs erindringer bevæger sig også meget pa det ydre. Det gælder bade i karakteri-stikken af en række af mellemkrigstidens universitetsfolk og i redegørelsen for hans eget videnskabelige arbejde. Trods dette giver bogen dog samlet et billede af det københavnske akademikermiljø i perioden, hvilket gør den til god læsning og et ikke uvæsentligt kildeskrift. (Vagn Dybdahl, Jyske Samlinger)

Kiel

Ankermand i søgning af familieoplysninger ved tyske kilder, navnlig Kiel Universitet, hvor han havde et stort netværk.

Hans kone Clara var i mange år en højt anset og meget populær, omend lettere excentrisk læserbrevkasse-redaktør. 

 Far: Kai August Hammerich, f. 10-03-1861, d. 1946
Mor: Louise Camilla Bentzen, g. Hammerich, f. 27-07-1866
Gift: Clara Flensborg, g. Hammerich, f. 12-06-1894

Børn: 26-11-1921 Hans Henrik Kai Hammerich
15-04-1926 Jan Louis Hammerich, d.15-04-1996