Denne hjemmeside bruger alene cookies, der er nødvendige til at levere information og funktionalitet. Du kan læse mere om herom i vores persondatapolitik her.

personrichtext1360
LOUIS HAMMERICH (DEN ÆLDRE)

LOUIS HAMMERICH (DEN ÆLDRE)

Alder: 85
Født: 16-05-1830 i Kiel
Død: 04-04-1916 i Aarhus

Stilling: Politimester

Student i 1847 og studerede jura ved universitetet i Kiel, da krigen brød ud i 1848. Som 17-årig tog han til København, hvor han den 4. april indskrev sig ved 5. Liniebataljon som frivillig. Gennemgik grund- og befalingsmandsuddannelse og udnævntes stadig som 17-årig til sekondløjtnant. Deltog som officer i krigen fra 1849-50 ved slaget ved Fredericia og som meget ung premierløjtnant ved Isted, hvor han blev såret.

Ridder af Dannebrog.

Kiel

Juridisk embedseksamen i 1853 i Flensborg. 1854 byfoged og borgmester i Eckernførde, 1856 herredsfoged i Niebøl. 1858-64 politimester og rådmand i Flensborg, dengang kongerigets 3. største by. Cancelliråd og D.M. Som dansksindet afsat fra embedet i Flensborg af tyskerne efter erobringen af Flensborg i 1864 og flyttede til Roskilde.

Tog i 1865 juridisk embedseksamen i København som 34-årig. 1867-1877 politimester i Århus. Manglede imidlertid forståelse for den unge arbejderbevægelse, og i 1875 klagede Louis Pio over ham til justitsministeriet, da han ville forbyde en selskabelig sammankomst. 1877-1906 birkedommer i Kronborg Vestre Birk med bopæl på det smukke Kongens Gave i Helsinge.

Selskabsmenneske og meget opmærksom overfor damerne. Formand for Frederiksborg Beplantningsselskab og for Helsinge Kagerup Bane. Efter sin afsked i 1906 og udnævnelse til konferensråd flyttede han tilbage til Århus 76 år gammel.

Dannebrogsmand og kommandør af Dannebrog af 2. gr. 1900.

Flensburg

Far: Emil Hammerich, født 1801, død 1877
Mor: Louise Charlotte Amalie Tvermoes, g. Hammerich, født 1806, død 1890
Gift: Ida Christiane Hammerich, f. Worsaae,1854. Født 1833, død 1902.

Børn: 06-04-1855 Emil Hammerich, død 1914
20-10-1856 Carl Ulrich Hammerich, død 1906
1858 Margrethe Louise Hammerich, g. Petersen, død 1942
02-07-1859 Louis Hammerich (Pater), død 1931
10-03-1861 Kai August Hammerich, død 1946
22-04-1863 Jens Worsaa Hammerich, død 1932
23-04-1868 Frederik Christian Hammerich, død 1919.