Denne hjemmeside bruger alene cookies, der er nødvendige til at levere information og funktionalitet. Du kan læse mere om herom i vores persondatapolitik her.

personrichtext1360
CARL HAMMERICH

CARL HAMMERICH

Alder: 56
Født : 25-04-1888 i Aarhus
Død: 21-03-1945 i København

Stilling: Kontreadmiral

Skolegang i Århus. Kadet i Søværnet 1904, Sekondløjtnant med Gerners Medalje 1908, Premierløjtnant 1909, Kaptajn 1919, Orlogskaptajn 1923. Kommandør 1937 og chef for Marinestaben samt afdelingschef i Marineministeriet. Kontreadmiral 1940. I 1935 chef for artilleriskibet Peder Skram, der eskorterede kong Christian X og dronning Alexandrine til Stockholm i forbindelse med kronprinsens (Frederik IX) bryllup med kronprinsesse Ingrid.

Indtrådt i bestyrelsen for A/S L. Hammerich & Co. i 1923, hvor han sad til sin død i 1945.

Modstander af den danske kapitulation den 9. april men kun indirekte involveret i modstandskampen. Ledede sammen med sin norskfødte hustru Borghild (Borghi) Norgeshjælpen, der med domicil i embedsboligen, Søkvæsthuset på Christianshavn, stod for indsamling og hjælp til det besatte Norge. Et helt legalt foretagende, som dagligt pakkede mere end 20 tons varer til afsendelse. Som fundraiser og formand for hjælpens finansielle afdeling Norgesfonden var Carl sammen med sin kone i stand til at rejse i alt 43 mio. kroner til formålet. Det var mange penge under krigen, og i alt afsendtes 32.000 tons fødevarer til Norge.

Søkvæsthuset på Christianshavn

Han var ikke impliceret i sænkningen af den danske flåde i Københavns havn den 29. august, 1943. Samme dag blev han imidlertid arresteret af tyskerne og interneret uden forhør sammen med søværnets øvrige personel. De blev alle løsladt den 22 oktober samme år.

Var hovedkraften bag planerne om Jyllandskorpset, som skulle evakuere skandinaviske fanger i tyske kz-lejre ved Det Tredje Riges sammenbrud. Dette arbejde, som bl. a. byggede på et stort kontaktnet i såvel Norge som London (den norske eksilregering), Stockholm og Berlin, var en vigtig forudsætning for at aktionen med "de hvide busser" kunne gennemføres i foråret 1945.

Støttede sønnen Pers og datteren Bente og hendes mand, Axels aktiviteter i modstandskampen. Sammen blev far og datter en decemberaften i 1944 standset på gaden i København af Gestapo. Bente (Axel var blevet taget samme morgen) blev arresteret, tiltalt for illegal virksomhed og først løsladt den 20. marts 1945. Carl blev uden forhør anbragt som gidsel på øverste etage i Shellhuset (Gestapos hovedkvarter i København), hvor han sad til sin død ved englændernes bombning af bygningen den 21. marts, 1945.

Formand i den første bestyrelse for Grosserer L. Hammerich og Hustru Ellen, f. Liisbergs Legat i 1936.

Ridder af Dannebrog.

Far: Louis Hammerich (Pater), f. 02-07-1859, d. 25-04-1931
Mor: Eleonora Marie (Ellen) Hammerich, f. Liisberg (Mater), f. 04-06-1866, d. 15-08-1861
Gift: Borghild Hammerich, f. Schmidt, f. 02-03-1901, d. 08-09-1976

Børn: 11-12-1921 Bente Elsebeth Heltoft, f. Hammerich, d. 28-02-2002
29-10-1924 Per Bjørn Schmidt Hammerich, Bergen, Norge, d. 17-01-2106
07-06-1933 Nils Carl Ulrik Hammerich, Oslo, Norge