Denne hjemmeside bruger alene cookies, der er nødvendige til at levere information og funktionalitet. Du kan læse mere om herom i vores persondatapolitik her.

personrichtext1360
JOHAN DANIEL VON STEMANN

JOHAN DANIEL VON STEMANN

Alder: 94
Født: 30-04-1887 i Randers
Død: 28-01-1992 i Risskov

Stilling: Generalmajor

Gift med Pater og Maters ældste datter, Ellen Margrethe, kaldet Belle, og dermed første svigersøn. Var i kraft af sin begavelse og erfaring en stor støtte for Pater og ikke mindst Mater gennem en lang årrække.

Embedsmandsslægt, der kan føres tilbage til købmand i Hamborg, Justus Stemann (1539-1603). Skolegang i Randers, student fra Ribe 1904. Værnepligt ved fodfolket. Officersuddannelse på Hærens Officersskole. Premierløjtnant i artilleriet 1907 og kaptajn ved fodfolket 1918. Afdelingschef 1922, kontorchef i Krigsministeriet 1927. Oberstløjtnant 1931. Direktør i Krigsministeriet (1932-46) med rang af oberst. Generalmajor 1937.

Hærens Krudtværk

Direktør for Hærens Krudtværk i Frederiksværk 1947-57. Krudtværket blev grundlagt af generalmajor J. F. Classen i 1758. Værket fremstillede krudt og ammunition til militære og civile formål, herunder riffel- og jagtpatroner gennem mere end 200 år og var i drift til 1965. Gået på pension i 1957 og flyttet til Sortedams Dosering 87, København, hvor de boede i en årrække. Flyttede i 1970'erne til Fortegården, Risskov, og senere ind på plejehjemmet samme steds. Storebror til forfatteren og oversætteren Ingeborg von Stemann, 1889-1973, lektor i skandinaviske sprog ved polske universiter (1921-26). Også bror til den navnkundige amtmand på Bornholm (1934 til 1961), Poul Christian von Stemann, 1891-1966, der modigt nægtede at overgive øen til russerne i krigens sidste fase.

Som familieonkel et uhyre spændende bekendtskab, blandt den unge generation kaldet generalen. Han var ekstremt underholdende og kunne med humor og ironi holde taler eller fortælle historier i timevis. General von Clausewitz's krigsteorier blev elegant inkorporeret i en festtale, og hændte det på hans gamle dage, at det midt i en tale kneb med hukommelsen, så han blot mildt på sin kone og sagde: "Hvor var jeg, Belle?" Så fik han stikordet og fortsatte ufortrødent. Hun havde hørt hans taler mere end en gang. Var da også ophavsmand til den ofte omtalte joke om Amerikas opdagelse.

Indtrådt i bestyrelsen for A/S L. Hammerich & Co. i 1935, hvor han sad i 38 år til han gik af i 1973.

Medlem af den første bestyrelse for Grosserer L. Hammerich og Hustru Ellen, f. Liisbergs Legat i 1936, hvor han sad til 1973. Han afløstes af sin svigersøn Erik Hendriksen, som i 1986 efterfulgtes af sin søn Holger Hendriksen, der sad i Legatet til sin død i 1995.

Ridder af Dannebrog og udnævnt til Kammerherre. Talrige udenlandske ordner.

Far: Stiftamtmand, kammerherre Carl Gustav Wilhelm Heinrich von Stemann, f. 1845 d. 1929
Mor: Helga Ingeborg Amalie von Stemann, f. Meldahl, f. 1861 d. 1952
Gift: Ellen Margrethe (Belle) von Stemann, f. Hammerich 03-03-1911 i Århus, f. 03-03-1890, d. 15-12-1980

Børn: 28-08-1912 Carl Gustav von Stemann, d. 14-10-1969
10-04-1915 Anne Elisabeth Benedicte Hendriksen, f. von Stemann, d. 12-12-1988