Denne hjemmeside bruger alene cookies, der er nødvendige til at levere information og funktionalitet. Du kan læse mere om herom i vores persondatapolitik her.

personrichtext1360
HANS LAURITS HENDRIC BERING LIISBERG

HANS LAURITS HENDRIC BERING LIISBERG

Alder: 68
Født: 30-08-1815 i Aarhus
Død: 29-11-1883 i Aarhus

Stilling: Købmand, brygger og brændevinsbrænder.
Rådmand

Maters far og dermed forbindelsen til slægterne Liisberg og Bering.
Ikke nogen gammel købmandsfamilie men en håndværkerslægt, idet faderen var murermester. Navnet er fra 1700-tallet, hvor slægten var hjemmehørende i Lisbjerg, nord for Århus. Yngst af en børneflok på fem.

Viste imidlertid stort handelstalent og løste borgerskab i 1842. Efter treårigt kompagniskab med sin ældre broder Henric Carl med produkthandel fortsatte han forretningen, nu en halvstor købmandsgård i Mejlgade 72. Overtaget bryggeri og brændevinsbrænderi overfor i Mejlgade 67-69 fra J. P. B. Jensen i kompagniskab med P. Meisner for 26.000 Rigsdaler (virksomheden startet i 1834). Opgav kort efter købmandsforretningen. Liisberg var en dygtig forretningsmand, idet han allerede i 1857 er blandt byens fem største skatteydere, i 1878 sammen med Hans Broge den største.

Værge for Århus Domkirke i en årrække fra 1853, og uden tvivl inspirator i så henseende for sin svigersøn, Louis Hammerich (Pater). Foregangsmand ved renovering af kirkens orgel. Adskillige tillidshverv i kreditforening og selskaber. Medlem af borgerrepræsentationen i 1859 og af byrådet i to omgange fra 1869-76. Rådmand 1861-68. Brolægningskommissionen 1859, Kirkeinspektionen for domsognet 1859-61, Forskønnelseskom. 1860-67, Hospitaldirektionen 1862-63, Budgetkom-missionen 1865 samt kommissionen for vandforsyning 1867.

Krathuset, Risskov

Liisberg var gift to gange, først med enken efter J. P. B. Jensen, Emma Anna Karen Eleonora Jensen, f. Lassen. Efter dennes død giftede HL sig med den yngre søster Julie Henriette Rosalie Lassen, som var Maters mor.

Købte i 1871 fem tdr. land i Risskov og opførte i 1872 Krathuset, hvor Mater voksede op. Fra 1878 til kort før sin død var han direktør for Ny jydske Kjøbstad-Creditforening. Solgte i 1881 sin forretning til De Danske Spritfabrikker for kr. 375.000.

På en rejse til Italien i april 1882 blev HL syg og måtte  i Rom hasteopereres. Komponisten Niels Ravnkilde (1823-90), som boede i Rom, nævner ifølge Steen Neergaard i sin dagbog, at han har besøgt Liisberg og siger således:

"22. april. Besögt Lisbergs - ogsaa der saae det sörgeligt ud." Og igen: "25. april. Besögt Lisbergs - Operationen gaaet heldig af."

Efter hjemkomsten kom han sig imidlertid aldrig og døde året efter. Da Liisberg var død i 1883, blev hans enke Julie Rosalie boende i Krathuset til sin død i 1908.

Ridder af Dannebrog 1876.

Den i dag kendte studestald på Skovvejen herover opførtes i 1865, tegnet af arkitekt Carl Steinbrenner.

Far: Laurs (Laurits) Liisberg. Født 1779, død 1819.
Mor: Anne Liisberg, f. Bering. Født 1772, død 1845.
Gift: Emma Anna Eleonora Karen Liisberg, f. Lassen 02-07-1850 Karlebo Kirke, Sjælland. Født. 09-02-1817, død 22-10-1852
Børn: 1851 Anna Eleonora Liisberg
08-10-1852 Emma Anna Eleonora V. Treskow, f. Liisberg

Gift: Julie Henriette Rosalie Liisberg, f. Lassen 17-11-1854 Århus. Født 10-06-1826, død 10-11-1908.
Børn : 31-10-1855 Udøbt søn Liisberg
28-04-1857 Ida Marianne Bodelsen, f. Liisberg
01-10-1858 Peter Bering Liisberg
22-04-1860 Hans Julius Liisberg
23-10-1861 Laurits Bering Liisberg
04-06-1866 Eleonora Marie (Ellen)Hammerich (Mater), f. Liisberg. Født 04-06-1866, død 15-08-1961.

Familie sammenkomst i Krathuset ca. 1900 (Pater og Mater i midten)